تبلیغات


آغاز توزیع فرم های هدایت تحصیلی دانش آموزان بازمانده از انتخاب رشته۹۶


⭕️سامانه همگام برای دریافت فرم های 6 و 7 نمون برگ هدایت تحصیلی دانش آموزان فعال شده است...


─┅─═ঊঈঊঈ═─┅─

برای دریافت خبرها و اطلاعیه های بیشتر، آموزش ها، جملات حکیمانه و ..درحوزه مشاوره و روانشناسی به جمع ما در ربات 4000نفری "تجربه من" بپیوندید:

http://telegram.me/tajrobeyemanbotمنبع این نوشته : منبع